Predsjednik Savjeta MZ Spuž

Petar Knežević  067 266 088

Hitna pomoć

Adresa: ul. I Bokeljske brigade bb +382 (0) 20/813-275

TURISTIČKA ORGANIZACIJA DANILOVGRAD

Adresa: ul. Sava Burića 1 81410 Danilovgrad Crna Gora e-mail: info@danilovgrad.travel +382 (0) 20/816-015 +382 (0) 20/816-016 +382 (0) 69/150-500

VAŽNI TELEFONI

SKUPŠTINA OPŠTINA DANILOVGRAD

Adresa: Trg 9. decembar +382 (0) 20/811-928 www.danilovgrad.me e-mail: sodanilovgrad@t-com.me

PREDSJEDNIK OPŠTINE DANILOVGRAD

+382 (0) 20/812-022

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE DANILOVGRAD

+382 (0) 20/812-101

GLAVNI ADMINISTRATOR

+382 (0) 20/811-936

KOMUNALNA POLICIJA

Adresa: Trg 9. decembar +382 (0) 20/813-337

MUP CENTAR

Adresa: Božova glavica bb +382 (0) 20/812-222

Dom zdravlja 

Adresa: ul. I Bokeljske brigade bb +382 (0) 20/812-106

Hitna pomoć

Adresa: ul. I Bokeljske brigade bb +382 (0) 20/813-275

JKZP

Adresa: Trg 9. decembar +382 (0)20/813-151 fax: +382 (0) 20/810-345

Vodovod i kanalizacija

Adresa: ul. Jefta Čaja Šćepanovića bb +382 (0) 20/811-550

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: ul. Baja Sekulića bb +382 (0) 20/812-672

Služba zaštite

Adresa: ul. Novice Škerovića bb +382 (0) 20/810-385 – Kancelarija 069 380 093 020 811 093 067 666 093 123

Crveni krst Danilovgrad

Adresa: Trg 9.decembar +382 (0) 20/811-461 067 060 160

POŠTA DANILOVGRAD

Adresa: ul. Baja Sekulića bb +382 (0) 20/811-256

FORENZIČKI CENTAR

Adresa: Božova glavica bb +382 (0) 20/812-520 e-mail: fc.foranalitika@forenzika.policija.me

AUTOBUSKA STANICA

Adresa: ul. I Bokeljske brigade bb +382 (0) 20/811-711

ŽELJEZNIČKA STANICA

Adresa: Pažići bb +382 (0) 20/812-006

AUTO-MOTO SAVEZ

Adresa: Branelovica bb +382 (0) 20/811-298

RADIO DANILOVGRAD

Adresa: Rsojevica bb +382 (0) 20/810-266 e-mail: radiodanilovgrad@t-com.me 063 456 744 info@volimdanilovgrad.me
Close Search Window