U skladu sa Odlukom o Mjesnim zajednicama danas je u prostorijama Mjesne zajednice Spuž održana konstitutivna sjednice Savjeta ove Mjesne zajednice. Na konstitutivnoj sjednici Savjeta, za predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Spuž izabran je Petar Knežević.

Predsjednik Petar Knežević 067 266 088

Savjet Mjesne zajednice

Mandat Savjeta traje četiri godine.

Savjet ima predsjednika, kojeg bira Savjet iz reda svojih članova. Predsjednik Savjeta može imati zamjenika, kojeg bira Savjet iz reda svojih članova. Zamjenik predsjednika Savjeta pomaže predsjedniku i zamjenjuje ga u njegovoj odsutnosti i spriječenosti za rad.

Sredstva za finansiranje mjesnih zajednica za zadovoljavanje potreba građana obezbjeđuju se iz prihoda Opštine koji se ustupaju mjesnoj zajednici; sopstvenih sredstava građana koja se udružuju neposredno, putem samodoprinosa ili na drugi način,  donacija pravnih ili fizičkih lica, naknada za usluge koje svojim aktivnostima ostvaruje mjesna zajednica, u skladu sa odlukom Skupštine
opštine, poklona i drugih sredstava.

Naredbodavac za realizaciju sredstava mjesnih zajednica je predsjednik Opštine.

Close Search Window